webinars حقوق کودک با حسین رییسی

وبینار حقوق کودک با حسین رییسی
جلسه اول: ویژگی ها و اهمیت حقوق کودک

———

وبینار حقوق کودک با حسین رییسی
جلسه دوم: حقوق بنیادین کودک

———

وبینار حقوق کودک با حسین رییسی
جلسه سوم: حقوق اجتماعی و فرهنگی کودکان

———